Ten mikroskop może zajrzeć do pojedynczych atomów

Granica ziaren w krysztale granatu itrowo-aluminiowego. Wizerunek: ​Q M Ramasse, M Schaffer SuperSTEM Laboratory, K Marquardt GFZ Postdam

FYI.

Ta historia ma ponad 5 lat.

Brytyjska placówka superSTEM otrzymała nowy mikroskop elektronowy o bezprecedensowej rozdzielczości.
  • Fasetowana nanopustka w brylantach. SuperSTEM został wykorzystany do zrozumienia pochodzenia brązowego koloru w naturalnym diamentie. Zdjęcie: I Godfrey (SuperSTEM Laboratory, University of Manchester)

    Mikrografia HAADF osadu bogatego w miedź i srebro w stopie na bazie aluminium. Zdjęcie: ​F S Hage, D M Kepaptsoglou, Q M Ramasse, SuperSTEM Laboratory i S Wenner (Norwegian Technical National University, Trondheim)    Nanocząstka dwusiarczku molibdenu o grubości pojedynczego atomu na cienkim podłożu grafitowymZdjęcie:​ Q M Ramasse (SuperSTEM Laboratory), L Hansen i S Helveg (Haldor Topsoe A/S)    Ciekawe Artykuły